Stipendiet

PAUSE-stipendiet 2022
Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR- och ledarskap för internationella studier och erfarenheter. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna utveckling och att sprida kunskap inom området till andra intresserade. Sedan starten 1982 har 44 stipendier delats ut.

Vem kan söka?
Mottagaren av stipendiet ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som vistats i Sverige i minst två år och fortfarande vistas här. I övrigt gäller att stipendiet är ämnat för den som har en färdig eller pågående universitetsutbildning och som vill utveckla sig inom ämnet HR- och ledarskap.

Hur ska stipendiet användas?
Stipendiet om 100 000 kronor ska användas för studier på ett universitet och/eller ett företag utomlands under minst tre månader. Utdelningen av stipendiet sker i tre steg; vid utnämningen, inlämnad rapport och ”Executive Summary” (se nedan).

Fokusområde och återrapportering
Studierna ska handla om något av nedanstående ämnen och resultera i en kortfattad, systematiskt utformad rapport och en filmad (3-5 minuter) ”Executive Summary”. Båda ska vara på engelska och kommer att publiceras på stiftelsens webbplats, så att andra intresserade av ämnet kan ta del av innehållet.

• Medarbetarupplevelsen i medarbetarresan – Vad är viktigt att tänka på och hur bygger man den för bästa resultat?
• Tillhörighet – Hur får vi medarbetarna att känna lojalitet och engagemang på en flexibel arbetsplats där många arbetar hemifrån?

Vad ska ingå i ansökan?
Utöver ett traditionellt introduktionsbrev som inkluderar motivering, ska i ansökan ingå nedan beskrivna delar. Observera att alla dokument som bifogas ska namnges med den sökandes namn.

Plan för stipendietiden
När studierna ska genomföras, namn på skola och/eller företag där studierna ska genomföras och namn på handledare för rapporten.

Styrkta meriter
Betygskopior, relevanta arbetsintyg och eventuella rekommendationsbrev.

Frågor
E-posta eventuella frågor om det utlysta stipendiet. Om svaren på frågorna bedöms vara relevanta för andra sökande, kommer de att informeras via e-post.

Utskriftsvänlig version i pdf
Specifikationer för 2022-års stipendium och information om ansökningsförfarande