Erfarenheter

Vad PAUSE-stipendiet har betytt för mig!
Som PAUSE-stipendiat studerade jag under 1985 vid the Wharton School i Philadelphia. Mina sex månader där var en period då jag fick kunskap och vänner för livet. Jag lärde mig också att förstå väsentliga kulturskillnader – hur man kan överbrygga dessa och bygga på den variation. av synsätt som personer med olika bakgrund bidrar med. Under hela min karriär har jag vid upprepade tillfällen reflekterat över de erfarenheter jag fick på Wharton. Jag är fullständigt övertygad om att dessa varit av avgörande betydelse för att klara de krav jag haft och har som företagsledare i en internationell affärsvärld. PAUSE-stipendiet gav mig ett unikt tillfälle till personlig utveckling och utgör en milstolpe av fantastiska minnen och ovärderlig erfarenhet. Den har jag haft stor nytta av såväl i min professionella karriär som i mitt privatliv.

Magnus Johansson
Verkställande Direktör, SKF KinaShanghai i mars 2008

1985 överlämnade Sten Westerberg, ordf. i PAUSE, stipendiet till Magnus Johansson. Magnus som då var personalman i SKF har sedan dess bl.a. varit SKF-koncernens personaldirektör och verkställande direktör i Sverige. Innan han blev VD i Kina var han under 2003 ordf. i PAUSE styrelse.