Stiftelsen

Stiftelsen PAUSE delar ut det största svenska stipendiet inriktat på HR och ledarskap för studier utomlands. Syftet är både att bidra till stipendiaternas personliga utveckling och ledarskapsförmåga och att sprida kunskap om aktuella HR- och ledarskapsfrågor till svenskt internationellt näringsliv och andra som är intresserade av området.

PAUSE står för Personnel management Abroad by University Studies and Experience. Under 1982 väcktes tanken på en stipendiefond inom personalområdet av Torsten Lundberg, dåvarande personaldirektör vid Tetra Pak gruppen. Tanken utvecklades och Arne Baldhagen, före detta internationell personalchef vid Alfa Laval, anslöt sig. Genom att skjuta till egna medel var grundplåten lagd. PAUSE är dessutom generöst sponsrad av svenskt näringsliv. Bland de företag som välvilligt ställt upp genom åren kan nämnas ABB, AGA, Atlas Copco, Boliden, Investment AB Cardo, Esab, IFL, IKEA, Axel Johnson, Sandvik, SAAB-Scania, SAS, SEB, Skandia, SKF, SPP, Stena, Stora, Svedala, Svenska Unilever, Tetra Pak och Volvo. 

Sedan 1982 har stiftelsen PAUSE delat ut 48 stipendier. Många av stipendiaterna har nått ledande positioner inom framförallt svenskt internationellt näringsliv, men också inom organisationer och i förvaltningen. Ett flertal har också skapat egna företag, som specialister inom HR- och ledarskap.

Torsten Lundberg, grundare och initiativtagare av PAUSE, tillsammans med 2017 års stipendiater Josefin Holmgren och Christian Jacobsson.