Stöd PAUSE

Tack vare bidrag från privatpersoner och företag har stiftelsen PAUSE delat ut 46 stipendier sedan 1982. Det har givit stipendiaterna fantastiska möjligheter att utvecklas inom HR och ledarskap genom internationella studier och erfarenheter.

Genom stipendierapporterna har stipendiaterna dessutom bidragit till ny kunskap inom aktuella HR- och ledarskapsfrågor, som kommit svenskt internationellt näringsliv och andra intresserade till nytta.

PAUSEs styrelse arbetar ideellt utan arvode. Tveka inte att kontakta oss om du vill stötta oss i arbetet. Det kan t.ex. vara genom att erbjuda stipendiater plats på ett internationellt universitet/managementskola eller på ett internationellt verksamt företag utomlands.

Du kan bidra ekonomiskt antingen genom Paypal (Donera) eller till vårt bankkonto enligt nedan. Stiftelsen PAUSEs organisationsnummer är 802011-6524.

Bankkonto:SEB 5952-10 049 67
IBAN:SE8050000000059521004967
Bic:ESSESESS