Aktuellt

PAUSE-stipendiat 2023
Athir Abdel

2023-05-23
Athir Abdel är årets PAUSE-stipendiat
Athir Abdel, mastersstudent vid Stockholms universitet, har utsetts till årets PAUSE-stipendiat. Athir har en kandidatexamen i psykologi inom person och arbetsliv, och kommer att fördjupa sina studier på ESCP Business School i Berlin. Han ska skriva en stipendierapport som ger ökad kunskap om vilka faktorer som skapar engagemang och trivsel på arbetsplatsen.

– Athir Abdel har en gedigen utbildning och är genuint intresserad av HR- och ledarskapsfrågor. Dessutom har han personlig erfarenhet av att starta och expandera företag. Med denna bakgrund tror vi att Athirs rapport kommer att bidra med värdefull kunskap till andra intresserade, säger stiftelsens ordförande Björn Lundberg.

___________________________________________________________________________

2023-03-31
Sök nu!
Stipendium om 100 000 kronor för internationella studier inom HR- och ledarskap

2023-års stipendium är ämnat specifikt till dig som vill studera något av följande ämnen:

  • Ledarskap i en digital värld
  • Vad kännetecknar framgångsrika arbetsplatser
  • Så driver HR arbetsplatser för ökad innovation

Du som har en färdig eller pågående universitetsutbildning är välkommen med din ansökan snarast och senast den 19 maj 2023.

Ytterligare information om stipendiet och ansökningsförfarande finner du här.

Kontakt: kontakt@stiftelsen-pause.se

Kortfakta PAUSE
Stiftelsen PAUSE (Personnel management Abroad by University Studies and Experience) delar ut Sveriges största stipendium för internationella studier inom HR- och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiatens egna utveckling och att sprida kunskap inom området till andra intresserade. Sedan starten 1982 har 45 stipendier delats ut. Läs mer om stiftelsen här.

___________________________________________________________________________

2022-11-21
Årets PAUSE-stipendiat är utsedd
2022-års stipendium om 100.000 kronor går till David Sundström, som ska studera och skriva om ämnet Tillhörighet – Hur får vi medarbetarna att känna lojalitet och engagemang på en flexibel arbetsplats där många arbetar hemifrån?

Idag använder många organisationer teknik för att övergå till hybrida arbetsplatser. David ska undersöka vad som gör att vissa organisationer och individer kan skapa lojala grupper via digitala kanaler eller plattformar medan andra brister.

Konkurrensen om stipendiet var stor, med flera väldigt intressanta kandidater. Valet av David beror dels på hans personliga erfarenheter av att starta och driva ett digitalt nätverk, dels på hans kommande studier inom innovation. Vi tror att han har alla förutsättningar för att ta fram en stipendierapport som många kommer att kunna ha praktisk nytta av, säger stiftelsens ordförande Björn Lundberg.

Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiatens personliga utveckling och att ge andra intresserade ökade kunskaper om aktuella HR- och ledarskapsämnen. Sedan starten 1982 har stiftelsen delat ut 45 stipendier.

Kontakt: Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se

___________________________________________________________________________

2022-09-30
Sök nu!
Stipendium om 100 000 kronor för internationella studier inom HR- och ledarskap

2022-års stipendium är ämnat specifikt till dig som vill studera något av följande ämnen:

  • Medarbetarupplevelsen i medarbetarresan – Vad är viktigt att tänka på och hur bygger man den för bästa resultat?
  • Tillhörighet – Hur får vi medarbetarna att känna lojalitet och engagemang på en flexibel arbetsplats där många arbetar hemifrån?

Du som har en färdig eller pågående universitetsutbildning är välkommen med din ansökan snarast och senast den 11 november 2022.

Ytterligare information om stipendiet och ansökningsförfarande finner du här.

Stiftelsen PAUSE (Personnel management Abroad by University Studies and Experience) delar ut Sveriges största stipendium för internationella studier inom HR- och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiatens egna utveckling och att sprida kunskap inom området till andra intresserade. Sedan starten 1982 har 44 stipendier delats ut. Läs mer om stiftelsen här.

___________________________________________________________________________

2022-08-18
Stipendium om 100 000 kronor utlyses hösten 2022
Stiftelsens styrelse har beslutat om att utlysa ett stipendium om 100.000 kronor under hösten år 2022. Ytterligare information angående ämne för den stipendierapport som stipendiaten ska skriva och övriga specifikationer publiceras på webbplatsen under september.

Stiftelsen delar ut stipendier med syfte att bidra till personlig utveckling genom studier eller praktik utomlands. Spridning av stipendierapporten bidrar även till ökad kunskap hos andra verksamma och intresserade.

– Pandemin har inneburit utmaningar i form av restriktioner för resande och vistelse utomlands. Efter två år utan utdelning, känns det här beskedet därför verkligen positivt, säger stiftelsens ordförande Björn Lundberg.

Stiftelsen PAUSE delar ut det största svenska stipendiet inom HR och ledarskap
för internationella studier. Läs mer om stipendiet här.

Kontakt: Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se


___________________________________________________________________________

2021-10-20
Utlysning av stipendium år 2022
Stiftelsen delar ut stipendium som ska användas för studier och/eller praktik utomlands.

I början av år 2020 drabbades världen av Covid-19. Pandemin har i betydande utsträckning förhindrat resor till och begränsat rörelsefriheten i flertalet länder. Detta blev en stor utmaning för stiftelsens senaste stipendiat. För att undvika en liknande situation har stiftelsen beslutat att inte utlysa ett stipendium år 2021.

I dagsläget ser vi dock att pandemins negativa effekter i världen minskar. Under förutsättning att denna positiva utveckling håller i sig, har stiftelsen beslutat att utlysa ett stipendium under år 2022.

Ytterligare information om den eventuella utlysningen kommer i början av år 2022.

Kontakt: Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se

____________________________________________________________________________

2021-06-16
HR ökar takten med AI
Den senaste PAUSE-stipendiaten, Camilla Häggroth,
fick 100.000 kronor för att studera nyttan med artificiell intelligens (AI) inom HR. Kort därefter drabbades
världen av en pandemi. Detta till trots har Camilla lyckats genomföra studierna och skrivit en mycket intressant stipendierapport.

I den redogör hon för en undersökning, ett samverkansprojekt med en leverantör av programvara för psykometriska tester, som visar på att HR-funktionen kan effektivisera arbetet genom AI både när det gäller rekrytering och utbildning.

Dessutom argumenterar Camilla för att HR-funktionen behöver vara drivande i frågan om att utveckla samarbetet mellan människa och maskin (human-machine collaboration) på ett övergripande plan i organisationen. På så sätt kan den ha en avgörande roll i att omvandla företag och deras arbetssätt för att de ska bli konkurrenskraftiga i en digital värld.

”Den tekniska aspekten kan till en början kännas främmande, men i själva verket är den ganska enkel att ta till sig. Var medveten om och tänk på frågeställningarna kring inneboende partiskhet, etik och dataskydd, men låt inte de vara en ursäkt för att inte implementera AI i verksamheten”, säger hon sammanfattande om sina egna erfarenheter från studietiden.

Ladda ned rapporten här.

Kontakt: Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se

____________________________________________________________________________

2020-07-02
Pandemin försenar stipendierapport och utlysning
På grund av Corona-pandemin är 2019-års stipendierapport försenad. Camilla Häggroth, som studerar nyttan med artificiell intelligens inom HR, har drabbats av pandemins konsekvenser. Ingen vet ännu hur pandemin kommer att påverka samhället i höst, men förhoppningen är att Camilla kan presentera rapporten någon gång i årsskiftet 2020/2021.

Till dess kan du läsa mer om hennes arbete i Sveriges HR förenings tidning HR People.

Mot bakgrund av ovanstående har stiftelsen beslutat att utlysa ett nytt stipendium tidigast i årsskiftet 2020/2021. Ytterligare information om utlysningen och ett eventuellt fokusområde presenteras här på stiftelsens webbplats under hösten.

Kontakt: Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se

____________________________________________________________________________

PAUSE stipendiat 2019 Camilla Häggroth
PAUSE-stipendiat 2019
Camilla Häggroth
Fotograf: Jens Reiterer

2019-11-12
Årets PAUSE-stipendiat är utsedd
Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiatens personliga utveckling och att ge andra intresserade ökade kunskaper om aktuella HR- och ledarskapsämnen. Sedan starten 1982 har stiftelsen delat ut 44 stipendier. 2019-års stipendium om 100.000 kronor går till Camilla Häggroth, som ska undersöka hur AI kan användas inom HR-funktionen för att bidra till en positiv organisationsutveckling.

– Konkurrensen om stipendiet var stor i år, men vi är övertygade om att Camilla är rätt stipendiat. Hon är vetgirig, har rätt bakgrund och det personliga drivet för att ta sig an årets fokusområde Artificiell Intelligens (AI), säger stiftelsens ordförande Björn Lundberg. Vi delar dessutom Camillas syn på hur AI och digitaliseringen i stort öppnar upp ett helt nytt perspektiv på både rekrytering, uppföljning, analys, ledarskap och lärande, fortsätter Björn.

Camilla Häggroth kommer att använda stipendiet för studier om hur AI kan användas konkret inom HR-funktionen för att bidra till en positiv organisationsutveckling. Bland annat handlar det om att med hjälp av AI kunna säkerställa större precision i rekryteringen och att designa vidareutbildning för redan anställda.

Camilla påbörjar sina studier under december 2019 och slutredovisar dem i form av en stipendierapport i början av april 2020. Kort därefter kommer rapporten bland annat att publiceras på stiftelsens webbplats.

Camilla Häggroth ska studera vid Ashridge Hult Business Business School, UK, där de har ett center för så kallad action research. Hon är antagen till deras ”doctorate in organizational change”. Tanken är att undersökningen hon ska göra under stipendietiden ska bilda stommen i hennes doktorsavhandling.

Kontakt: Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se

____________________________________________________________________________

2019-08-19
Utlysning – Stipendium om 100.000 kronor
Stiftelsen PAUSE delar ut det största svenska stipendiet inom HR och ledarskap
för internationella studier. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna
utveckling och att sprida aktuell kunskap om området till andra. Intresserade
uppmanas att söka snarast och senast den 11 oktober 2019.

Stipendiet riktar sig i första hand till den som har universitetsexamen och
praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även studerande med
arbetslivserfarenhet från området kan söka. Den sökande ska ha ett genuint intresse för,
vilja och förmåga att utveckla sig själv inom området.

Stipendiet ska användas för studier på ett universitet/managementskola eller
vid ett företag under minst tre månader. Stiftelsen ser gärna att sökanden vill
studera Artificiell Intelligences (AIs) inverkan på HR- och ledarskapsfrågor, men
tar även emot förslag på andra aktuella ämnen. Studierna ska resultera i en
stipendierapport som på olika sätt ska spridas till andra intresserade av
området.

Specifikationer för 2019-års stipendium och information om
ansökningsförfarande laddas hem här.


Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se.

Frågor som anses vara av intresse för andra sökanden, kommer att
publiceras på webbplatsen.

____________________________________________________________________________

2019-08-17
Arbete pågår med webbplatsen
Ursäkta röran här på stiftelsens webbplats. Arbete pågår för att göra den tillgänglig i mobila enheter. Samtidigt ser vi också över struktur, funktioner och innehåll. Större delen av arbetet beräknas vara färdigt under vecka 33 eller 34.

Inom kort kommer stiftelsen utlysa ett nytt stipendium. Information om detta publiceras så snart webbplatsen är färdig.

Eventulla frågor angående arbetet som pågår på webbplatsen och utlysningen ska skickas till:
Helena Lundberg, kontakt@stiftelsen-pause.se