Aktuellt red

Utlysning – Stipendium för HR- och ledarskapsstudier utomlands

Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR och ledarskap för
studier utomlands. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna
utveckling och att sprida kunskap inom området. Sedan starten 1982 har 43
stipendier delats ut. Nu utlyser stiftelsen ytterligare ett stipendium.

Vem kan söka?
Stipendiet riktar sig i första hand till den som har universitetsexamen och
praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även t.ex. studerande med
arbetslivserfarenhet från området kan söka. Den sökande ska ha ett genuint
intresse för och vilja att utveckla både sig själv och andra inom området.

Hur ska stipendiet användas?
Stipendiet om 100.000 kronor ska användas för studier på ett universitet
eller ett företag utomlands under minst tre månader.

Fokusområde
För detta stipendium prioriterar stiftelsen ansökningar från personer som vill
förkovra sig inom AI:s inverkan på HR- och ledarskapsfrågor. Ett intressant
område är t.ex. Artificiell Intelligens och maskinlärande i kunskapsarbete.
Stiftelsen är dock öppen för förslag på andra aktuella ämnen inom HR och
ledarskap.

Stipendierapport
Studierna ska resultera i en systematiskt utformad rapport
praktiskt användbar för andra som är intresserade av HR- och ledarskapsfrågor
inom framförallt internationellt svenskt näringsliv, men även t.ex. inom
organisationer och förvaltningen. Stipendierapporten ska vara skriven på
engelska och ska bl.a. publiceras på stiftelsens webbplats.

Presentation av rapporten
Stipendiaten ska, i samarbete med ett lärosäte och/eller företag, arrangera ett
seminarium där rapporten ska presenteras muntligen på engelska. Alternativt
kan stipendiaten presentera resultaten på ett seminarie eller en konferens
arrangerad av tredje part. Presentationen ska filmas och publiceras på stiftelsens
webbplats. Om presentationen genomförs i ett webinar (webbseminarie
och/eller workshop on line) ska den även direktsändas från stiftelsens
webbplats.

Vad ska ingå i ansökan?
Utöver ett traditionellt introduktionsbrev ska i ansökan ingå nedan beskrivna
delar. Observera att alla dokument som bifogas ska namnges med den sökandes
namn.

Ämne för stipendierapporten
Kort beskrivning av och motivering till rapportämne. Observera att stiftelsen
gärna ser att sökanden gärna väljer att studera AI:s inverkan på HR- och
ledarskapsfrågor. Se ovan under rubrik Fokusområde.

Plan för stipendietiden
Namn på skola eller företag där sökanden planerar att genomföra studierna. Om möjligt bör sökanden dessutom i ansökan inkomma med namn på handledare för stipendietiden och rapporten.

Styrkta meriter
Betygskopior och relevanta arbetsintyg.

När ska ansökan vara inskickad?
Sökanden bör skicka in ansökan så snart som möjligt och allra senast fredagen
den 11 oktober.

Vart ska ansökan skickas?
Ansökan ska skickas via e-post till: bjorn.lundberg@stiftelsen-pause.se.

Preliminär tidplan
Stiftelsen planerar att genomföra intervjuer med de kvalificerade sökande under
vecka 45. Beslut och tillkännagivande sker sannolikt under vecka 46 eller i början av
vecka 47.

Frågor
Styrelsens ordförande Björn Lundberg svarar på eventuella frågor om det utlysta
stipendiet. Frågorna ska skickas skriftligen till bjorn.lundberg@stiftelsen-pause.se.
Om frågorna bedöms vara intressanta för andra sökande, kommer de
att publiceras på webbplatsen.