Aktuellt

2019-08-19
Utlysning – Stipendium om 100.000 kronor
Stiftelsen PAUSE delar ut det största svenska stipendiet inom HR och ledarskap
för internationella studier. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna
utveckling och att sprida aktuell kunskap om området till andra. Intresserade
uppmanas att söka snarast och senast den 11 oktober 2019.

Stipendiet riktar sig i första hand till den som har universitetsexamen och
praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även studerande med
arbetslivserfarenhet från området kan söka. Den sökande ska ha ett genuint intresse för,
vilja och förmåga att utveckla sig själv inom området.

Stipendiet ska användas för studier på ett universitet/managementskola eller
vid ett företag under minst tre månader. Stiftelsen ser gärna att sökanden vill
studera Artificiell Intelligences (AIs) inverkan på HR- och ledarskapsfrågor, men
tar även emot förslag på andra aktuella ämnen. Studierna ska resultera i en
stipendierapport som på olika sätt ska spridas till andra intresserade av
området.

Specifikationer för 2019-års stipendium och information om
ansökningsförfarande laddas hem här.


Eventuella frågor om stipendiet besvaras av stiftelsens ordförande
Björn Lundberg: kontakt@stiftelsen-pause.se.
Frågor som anses vara av intresse för andra sökanden, kommer att
publiceras på webbplatsen.

____________________________________________________________________________

2019-08-17
Arbete pågår med webbplatsen
Ursäkta röran här på stiftelsens webbplats. Arbete pågår för att göra den tillgänglig i mobila enheter. Samtidigt ser vi också över struktur, funktioner och innehåll. Större delen av arbetet beräknas vara färdigt under vecka 33 eller 34.

Inom kort kommer stiftelsen utlysa ett nytt stipendium. Information om detta publiceras så snart webbplatsen är färdig.

Eventulla frågor angående arbetet som pågår på webbplatsen och utlysningen ska skickas till: kontakt@stiftelsen-pause.se.