Aktuellt

2020-07-02
Pandemin försenar stipendierapport och utlysning
På grund av Corona-pandemin är 2019-års stipendierapport försenad. Camilla Häggroth, som studerar nyttan med artificiell intelligens inom HR, har drabbats av pandemins konsekvenser. Ingen vet ännu hur pandemin kommer att påverka samhället i höst, men förhoppningen är att Camilla kan presentera rapporten någon gång i årsskiftet 2020/2021.
Till dess kan du läsa mer om hennes arbete i Sveriges HR förenings tidning HR People.

Mot bakgrund av ovanstående har stiftelsen beslutat att utlysa ett nytt stipendium tidigast i årsskiftet 2020/2021. Ytterligare information om utlysningen och ett eventuellt fokusområde presenteras här på stiftelsens webbplats under hösten.

Kontakt:
Helena Lundberg
helena.lundberg@stiftelsen-pause.se
Mobil: 073-982 43 28

____________________________________________________________________________

PAUSE stipendiat 2019 Camilla Häggroth
PAUSE-stipendiat 2019
Camilla Häggroth
Fotograf: Jens Reiterer

2019-11-12
Årets PAUSE-stipendiat är utsedd
Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR och ledarskap. Syftet är både att bidra till stipendiatens personliga utveckling och att ge andra intresserade ökade kunskaper om aktuella HR- och ledarskapsämnen. Sedan starten 1982 har stiftelsen delat ut 44 stipendier. 2019-års stipendium om 100.000 kronor går till Camilla Häggroth, som ska undersöka hur AI kan användas inom HR-funktionen för att bidra till en positiv organisationsutveckling.

– Konkurrensen om stipendiet var stor i år, men vi är övertygade om att Camilla är rätt stipendiat. Hon är vetgirig, har rätt bakgrund och det personliga drivet för att ta sig an årets fokusområde Artificiell Intelligens (AI), säger stiftelsens ordförande Björn Lundberg. Vi delar dessutom Camillas syn på hur AI och digitaliseringen i stort öppnar upp ett helt nytt perspektiv på både rekrytering, uppföljning, analys, ledarskap och lärande, fortsätter Björn.

Camilla Häggroth kommer att använda stipendiet för studier om hur AI kan användas konkret inom HR-funktionen för att bidra till en positiv organisationsutveckling. Bland annat handlar det om att med hjälp av AI kunna säkerställa större precision i rekryteringen och att designa vidareutbildning för redan anställda.

Camilla påbörjar sina studier under december 2019 och slutredovisar dem i form av en stipendierapport i början av april 2020. Kort därefter kommer rapporten bland annat att publiceras på stiftelsens webbplats.

Camilla Häggroth ska studera vid Ashridge Hult Business Business School, UK, där de har ett center för så kallad action research. Hon är antagen till deras “doctorate in organizational change”. Tanken är att undersökningen hon ska göra under stipendietiden ska bilda stommen i hennes doktorsavhandling.

Kontakt: Helena Lundberg, 073-982 43 28, kontakt@stiftelsen-pause.se

____________________________________________________________________________

2019-08-19
Utlysning – Stipendium om 100.000 kronor
Stiftelsen PAUSE delar ut det största svenska stipendiet inom HR och ledarskap
för internationella studier. Syftet är både att bidra till stipendiaternas egna
utveckling och att sprida aktuell kunskap om området till andra. Intresserade
uppmanas att söka snarast och senast den 11 oktober 2019.

Stipendiet riktar sig i första hand till den som har universitetsexamen och
praktisk erfarenhet av HR- och ledarskapsfrågor, men även studerande med
arbetslivserfarenhet från området kan söka. Den sökande ska ha ett genuint intresse för,
vilja och förmåga att utveckla sig själv inom området.

Stipendiet ska användas för studier på ett universitet/managementskola eller
vid ett företag under minst tre månader. Stiftelsen ser gärna att sökanden vill
studera Artificiell Intelligences (AIs) inverkan på HR- och ledarskapsfrågor, men
tar även emot förslag på andra aktuella ämnen. Studierna ska resultera i en
stipendierapport som på olika sätt ska spridas till andra intresserade av
området.

Specifikationer för 2019-års stipendium och information om
ansökningsförfarande laddas hem här.


Eventuella frågor om stipendiet besvaras av stiftelsens ordförande
Björn Lundberg: kontakt@stiftelsen-pause.se.
Frågor som anses vara av intresse för andra sökanden, kommer att
publiceras på webbplatsen.

____________________________________________________________________________

2019-08-17
Arbete pågår med webbplatsen
Ursäkta röran här på stiftelsens webbplats. Arbete pågår för att göra den tillgänglig i mobila enheter. Samtidigt ser vi också över struktur, funktioner och innehåll. Större delen av arbetet beräknas vara färdigt under vecka 33 eller 34.

Inom kort kommer stiftelsen utlysa ett nytt stipendium. Information om detta publiceras så snart webbplatsen är färdig.

Eventulla frågor angående arbetet som pågår på webbplatsen och utlysningen ska skickas till: kontakt@stiftelsen-pause.se.