Stiftelsen

Stiftelsen PAUSE delar ut Sveriges största stipendium inom HR och ledarskap för studier utomlands.  Ett till två stipendium per år delas ut till studerande eller  yrkesverksamma inom områdena. Syftet är att bidra till stipendiaternas personliga utveckling och ledarskapsförmåga. Stipendierapporten ska även tillföra kunskap hos svenska och internationella lärosäten och företag.

PAUSE står för Personnel management Abroad by University Studies and Experience. Under 1982 väcktes tanken på en stipendiefond inom personalområdet av Torsten Lundberg, dåvarande personaldirektör vid Tetra Pak gruppen. Tanken utvecklades och Arne Baldhagen, före detta internationell personalchef vid Alfa Laval, anslöt sig. Genom att skjuta till egna medel var grundplåten lagd. 

PAUSE är sponsrad av svenskt näringsliv. Bland de företag som välvilligt ställt upp kan nämnas: ABB, AGA, Atlas Copco, Boliden, Investment AB Cardo, Esab, IFL, Ikea, Axel Johnson, Sandvik, SAAB-Scania, SEB, Skandia, SKF, SPP, Stena, Stora, Svedala, Svenska Unilever, Tetra Pak och Volvo. 

Sedan 1982 har 43 stipendium delats ut. 

Under de första åren lade Arne Baldhagen och Torsten Lundberg ned mycket arbete för att göra PAUSE till en framgångsrik stipendiefond. Här samtalar Arne med Bitten Lundberg, som var involverad i urvalet av lämpliga stipendiater under ett 10-tal år.

Go to top