Att söka PAUSE stipendium

I regel utlyser stiftelsen PAUSE ett eller två stipendier per år. Styrelsen beslutar varje år om antalet stipendier, belopp och ämnen. Annonsering sker via fortlöpande information på hemsidan, sociala medier, via nätverk av företag och universitet.

Vid frågor rörande stipendier, vänligen kontakta: 

Björn Lundberg
bjorn.lundberg@stiftelsen-pause.se

 

 

 

Go to top