Uppsats - Jonas Bäcklund

2001 Jonas Bäcklund Konsulterna och Företaget
  Handledare  
  Sammanfattning Managementkonsulter skapar efterfrågan på expertis

Managementkonsulter finns idag i funktionella aktiviteter hos många olika organisationer. Deras status som självutnämnda experter gör dem också till viktiga bärare av modern managementkunskap. Jonas Bäcklund analyserar i sin avhandling hur managementkonsultfirmor argumenterar för sina tjänster samt diskuterar de globala konsultfirmornas framgångar på många marknader.

Eftersom konsulttjänster inte kan förevisas innan köp, är utvärdering och inköp av managementkonsulttjänster ofta en komplex process där klienters uppfattning om dess värde är en central variabel för att förstå efterfrågan. Hur managementkonsultfirmor kommunicerar sin kompetens ger därför viktig information av vad som anses legitimt och rationellt inom organisering och ledning av företag och organisationer.

Management beskrivs ofta som en aktivitet som kräver kännedom om lokala förhållanden samt kulturspecifika hänsyn för att vara framgångsrik. Trots detta är branschen för rådgivning i strategisk företagsledning alltmer global - de största aktörerna är ett fåtal globalt aktiva konsultfirmor. För att förstå denna paradox analyserar Jonas Bäcklund i sin avhandling hur managementkonsultfirmor kommunicerar sin kompetens i olika media. Vad det är för slags antaganden om organisering och ledning av företag som förmedlas?

Managementkonsultbranschen är både heterogen och fragmenterad. Jonas Bäcklund visar dock i sin avhandling att branschen har ett gemensamt sätt att se på sig själva, där management i hög grad beskrivs som en expertaktivitet med universell relevans. När tillgänglighet till de senaste vetenskapliga rönen ses som viktigare än kunskap om lokal kultur och företagsspecifika förutsättningar skapas en efterfrågan på globala experter med tillgång till standardiserade verktyg som kan appliceras i organisationer av olika slag. I avhandlingen diskuterar Jonas Bäcklund svårigheterna för lokala konsultfirmor att konkurrera utifrån denna verklighet samt lämpligheten för klientorganisationer av standardiserade modeller för ledning och organisering.

  Abstract Not available in english.