Om stipendiet

PAUSE stipendiet är det största svenska stipendiet som inriktar sig på personal- och ledarskapsutveckling. 
 


Målg​rupp

Stipendierna riktar sig i första hand till unga personer med universitetsexamen, intresse för HR- och ledarskapsfrågor samt med praktisk erfarenhet från dessa fält och en vilja att vidareutveckla sig själva och fältet . Stipendiaterna skall ha förutsättningar att nå ledande befattningar inom internationellt svenskt näringsliv.

Stipendietiden

Stipendietiden omfattar en månad. En handledare utses och tillsammans drar man upp riktlinjerna för studierna.

Stipendierapport

Arbetet skall resultera i en systematiskt utformad stipendierapport som är praktiskt användbar och kommer internationellt svenskt näringsliv till godo. När rapporten är färdig presenteras den såväl muntligt som skriftligt för PAUSEs styrelse. I många fall har stipendiaterna därefter berättat om sina erfarenheter på konferenser etc.

Utlandsanknytning

Stipendiaten knyts till utländskt universitet eller managementskola. Under årens lopp har PAUSE bl.a. samarbetat med flera kända skolor i USA, t ex Harvard Business School - Boston, The Graduate School of Business at Standford University - Palo Alto, University of California - Los Angeles och The Wharton School - Philadelphia. I Japan har en stipendiat studerat vid Sophia University, Tokyo. I Europa har PAUSE-stipendiater bl a studerat vid Cranfield School of Management - Bedford, European Institute for Advanced Studies in Management - IFL Bryssel, IMD - Lausanne, Michael Smurfit Business School - Dublin och University of Wuppertal. 2013 –års samarbetspartner har varit Iaccocas Institute Global Village vid Lehigh University, US

 

Go to top