Intervju

Vad pause-stipendiet har betytt för mig! 

Magnus Johansson berättar om Pause-stipendiets betydelse för honom.

Som PAUSE-stipendiat studerade jag under 1985 vid the Wharton School i Philadelphia. Mina sex månader där var en period då jag fick kunskap och vänner för livet. Jag lärde mig också att förstå väsentliga kulturskillnader – hur man kan överbrygga dessa och bygga på den variation. av synsätt som personer med olika bakgrund bidrar med. Under hela min karriär har jag vid upprepade tillfällen reflekterat över de erfarenheter jag fick på Wharton. Jag är fullständigt övertygad om att dessa varit av avgörande betydelse för att klara de krav jag haft och har som företagsledare i en internationell affärsvärld. PAUSE-stipendiet gav mig ett unikt tillfälle till personlig utveckling och utgör en milstolpe av fantastiska minnen och ovärderlig erfarenhet. Den har jag haft stor nytta av såväl i min professionella karriär som i mitt privatliv.

Magnus Johansson
Verkställande Direktör, SKF Kina
Shanghai i mars 2008

 

Go to top